Druga sjednica Upravnog odbora održana u prostorijama firme Ećo Company

by inside / 2 / 3 / 2018 / Objavljeno Novosti

Dana 27.02.2018. godine, direktor firme Ećo Company, gdin. Ećo Suad, bio je domaćin Upravnog odbora UP KS.

Uz prisustvo članova Upravnog odbora KS, sastanku su prisustvovali i kantonalni ministri za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice gđa. Amela Dautbegović, ministar pravde i Uprave KS gdin. Mario Nenadić, direktor Uprave za inspekcijske poslove KS gdin. Fahir Halilović, direktor UO UP KS gdin. Zlatan Dedić, te predsjednik UO UP KS gdin. Safudin Čengić.

Na sastanku se razgovaralo o zakonu o posredovanju pri zapošljavanju, a govora je bilo i o ulozi Uprave za inspekcijske poslove KS u suzbijanju nelegalnog i nezakonitog rada i djelovanja u Kantonu Sarajevo.

ZAINTERESOVANI ZA SARADNJU?

Učinite okruženje ugodnijim i obogatite Vaš prostor Inside namještajem.

TOP