Saradnja Službe za zapošljavanje i firme Ećo Company

by inside / 27 / 3 / 2018 / Objavljeno Blog

Danas je u prostorijama JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo direktor Midhat Osmanbegović održao sastanak sa g. Suadom Ećom direktorom firme Ećo Company d.o.o. .

Ećo Company d.o.o. je poznati poslodavac u Bosni i Hercegovini, renomirana firma koja se bavi proizvodnjom dizajniranog namještaja i opremanja enterijera, te izvozom namještaja. S obzirom na porast obima posla, često ne mogu odgovoriti potrebama tržišta, samim tim firma ima potrebu za stalnim zapošljavanjem novih radnika. Prema tome, tema sastanka je bila obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba Kantona Sarajevo za zanimanja CNC operater, stolar, krojač, šivač i dr. zanimanja potrebna u drvnoj industriji.

Također, poznato je da svake godine iz obrazovnih ustanova izlazi veliki broj osoba koje vjerovatno neće lako naći posao, jer obrazovni sistem nije usklađen sa potrebama na tržištu rada. Cilj ovog sastanka jednim dijelom, jeste i rješavanje ovog problema. Uspostavljanje saradnje u narednom periodu sa obrazovnim ustanovama, kako bi mlade osobe o toku školovanja, kao i  nakon završetka školovanja mogle odmah biti radno angažovane kod poslodavca Ećo Company. Nezaposlenim osobama sa evidencije Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo koje zaista žele pronaći posao, služba će omogućiti obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za zanimanja u drvnoj industriji.

JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo će kao i dosad, pružati potpunu podršku ovakvoj vrsti saradnje, koja će na bilo koji način uticati na smanjenje broja nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo. 

ZAINTERESOVANI ZA SARADNJU?

Učinite okruženje ugodnijim i obogatite Vaš prostor Inside namještajem.

TOP